Nog 40 dagen

Deze Advent is ook een soort 40-dagen tijd. Voorbereiden op de komst van Jezus met Kerstmis en de ontmoeting met Paus Fransiscus in Panama.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.